Plastiki Chrome örtügi
PVD mümkinçiligi
Tingiwopis hyzmaty

MÜMKINÇILIKLER

CheeYuen ýerüsti bejergisiörtülen plastmassa awtoulag böleklerini, şeýle hem maşgala enjamlary önümlerini ökde öndüriji. Takyk gurallar merkezi, sanjym galyplary dükanlary, awtomatiki elektroplatirleme bilen enjamlaşdyrylan CheeYuen, müşderilere açar çözgüdi bermäge borçlanýar,galyplaryny goşmak bilen,hrom plastmassa bölekleriweplastmassa boýag, post ýygnamakwe ş.m.

KOREBIR Oka>
Mümkinçilikler
index_pro
Custom_img
Bir Exchangea

Bir Exchangea

Dizaýn

Dizaýn

Makeasamak

Makeasamak

Plastiki Chrome örtügi
Plastiki Chrome örtügi

Esasy önümler

Gural öndürmek, sanjym galyplary, plastmassa elektroplatasiýa, plastmassa boýag we gurnama boýunça açyk çözgüt üpjün ediji.

Köpräk oka

Elektroplirlenen hyzmat

“CheeYuen” -iň bir üçegiň aşagynda birnäçe hrom çyzyklary bar, haýsy bölek ululygyna garamazdan çeýe görnüşleri üpjün edýär.

Köpräk oka
Elektroplirlenen hyzmat

Tingiwopis hyzmaty

Esasy hyzmatymyz awtoulag bölekleri we trim sepmek, Enjamlary sepmek we hammam önümlerini sepmek.Hiline göz ýetirmek üçin awtomatiki robot pürküji reňk ulanýarys.

Köpräk oka
Tingiwopis hyzmaty

PVD

PVD örtük bilen ýokary çydamly, uzak dowamly, çyzylmaga çydamly bölek alarsyňyz.Enjamlar we hammam önümleri ýaly köp gymmatly zatlar PVD-de örtülendir.

Köpräk oka
PVD

ÖNÜM KESELI

“CheeYuen” awtoulag daşky we içerki bezeg böleklerini, durmuş enjamlarynyň böleklerini we hammam önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.Bir bitewi önümçilik üpjünçisi hökmünde biz galyndy öndürmek, sanjym galyplary, doly awtomatiki örtük we boýag liniýasy we gurnama bilen enjamlaşdyrylan.Häzirki wagtda “Fiat Chrysler”, “Ford”, “General Motors”, WMW, Toyota , Tata, Mahindra, Wolff, Whirlpool, Delonghi we Grohe.

hakda“CheeYuen” üstü bejermek (Huizhou) Co., Ltd.

1969-njy ýylda Gonkongda döredilen “CheeYuen” plastmassa böleklerini öndürmek we ýerüsti bejermek üçin çözgüt üpjün edijidir.“CheeYuen” 54 ýyllyk ussatlygy we üznüksizlige ymtylmagy bilen, müşderilere ideg, önümiň hili we tehnologiýa täzelikleri bilen buýsanýar.1990-njy ýylda ştab-kwartirasy Gonkongda galyp, CheeYuen ähli önümçilik desgalaryny çalt ösýän müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin mümkinçiliklerini giňeldip, Hytaýyň materigi bolan Huizhou we Şençzhenen şäherine geçirdi.Şol sebäplere görä, 2019-njy ýylda “CheeYuen” (Wýetnam) desgasy önümçilige başlady.Onýyllyklaryň ösmegi bilen “CheeYuen” häzirki wagtda Hytaýyň materiginde (Şençzhenen, Huizhou) we Wýetnamda (Haýfang) bäş zawodyň eýesi we 2022-nji ýylda girdejisi 1,64 milliard boldy.

1969

+Şondan bäri

5

+Zawodlar

100

+Müşderiler

karta
map_icon

GYSGAÇA MÜMKINÇILIK WE SOPHISTIKAT GURNAMASY

Mundan başga-da, häzirki wagtda ýokary derejeli maşynlar we enjamlar bilen häzirki zaman ussahanamyz bar, şol sanda bir okly Sumitono we iki okly we üç okly HAITIAN bilen 40 sany sanjym galyplary we 50T-den 1600T çenli maşyn tonnasy, bir awtomatiki örtük liniýasy, bir tegelek örtük çyzygy we üç sany 10,000 synp tozansyz reňk çyzgylary, çaphana, lazer nagyş maşynlary we altrasonik kebşirleýiş maşynlary we beýlekiler ýaly post gaýtadan işleýän maşynlar.

SYALASAT
ŞAHSY KERTIFIKAT

Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamalary, şeýle hem ISO / IATF16949 awtoulag önümleriniň hilini dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.

Köpräk oka
ce_prev
ce_next
DUNS şahadatnamasy
Awtoulag pudagy üçin IATF16949
Hil dolandyryş ulgamynyň standarty üçin ISO9001
Daşky gurşawy dolandyryş ulgamynyň standarty üçin ISO14001
“Continetal” müşderisi tarapyndan sylaglandy
LIXIL tarapyndan sylaglandy
Müşderiler
müşderiler 1
müşderiler 2
müşderiler 3
müşderiler 4
müşderiler 5
müşderiler 6
müşderiler 7
müşderiler 8
müşderiler 9